Ruurd Elzer – NL –

English version here

Ruurd Elzer 1915-1995

Een Nederlandse schilder

Op 12-jarige leeftijd verhuisde Ruurd Elzer (Sneek 1915-1995 Groningen) met zijn familie van Lemmer naar het Noordgroningse ‘t Zandt om vervolgens in Appingedam naar de HBS te gaan.

Een schriftelijke tekencursus tijdens het langdurig ziekbed dat hij als puber had, was de voorbereiding op de Academie Minerva.

Omdat echter in de daaropvolgende jaren Elzers belangstelling voor de schilderkunst door het ontbreken van onderwijs in deze richting niet aan bod kwam, besloot hij na rijp beraad een gesprek aan te gaan met Jan Altink.

Deze was bereid hem privé-schilderles te geven; voor Elzer was er toen geen reden meer om op Minerva te blijven.

Toelating in 1937 tot de Kunstkring de Regenboog betekende voor Elzer erkenning als kunstenaar, maar vermoedelijk deed een groeiend artistiek zelfbewustzijn hem in het najaar van 1939 besluiten deze kunstkring weer te verlaten.

Liever sloot hij zich aan bij De Ploeg. Zijn eerste poging begin mei 1940 om toe te treden mislukte echter. Nog geen jaar later lukte het hem wel, zij het als voorlopig lid.

Na de oorlog, eind 1945, was hij als exposant aanwezig op de eerste Ploeg-tentoonstelling en niet lang daarna had hij zijn eerste solo-expositie in het Beerenhuis in de Folkingestraat te Groningen.

Portretten en landschappen waren onderwerpen waaraan Elzer zich graag overgaf. Binnen deze thema’s kwam hij ook tot de meest overtuigende resultaten. Toch meende hij er goed aan te doen Groningen te verlaten.

Een verblijf in de Franse hoofdstad in 1949 en ook de daaropvolgende reizen naar Frankrijk gaven inderdaad een nieuwe artistieke impuls. In 1955 nam hij als gast weer voor het eerst deel aan de traditionele Kerst-tentoonstelling van De Ploeg, om zich vervolgens pas in 1958 weer bij deze kunstkring aan te sluiten.

Elzer recenseerde in de jaren zestig regelmatig tentoonstellingen in het Nieuwsblad van het Noorden. Ook verzorgde hij een inleidende catalogustekst voor een herdenkingstentoonstelling (1964) in Warffum van het werk van zijn vriend en kunstbroeder Riekele Prins.

Eind jaren zestig ging Elzer over op het maken van zuiver abstract werk, hoewel de figuratie voor hem belangrijk blééf. Zijn nauwe band met De Ploeg heeft zo’n veertig jaar geduurd: in 1980 gaf hij het penningmeesterschap op tijdens een tentoonstelling die hem ter ere van zijn 65ste verjaardag door Pictura was aangeboden.

Kort daarna zegde hij ook het Ploeg-lidmaatschap op.

In december 1995, kort na zijn overlijden, was Elzers laatste overzichtsexpositie te zien in het Centrum voor Beeldende Kunst Groningen.
(Bron: Website van de provincie Groningen)

Enkele schilderijen van Ruurd Elzer

Bouw zeesluizen Delfzijl, 1956 (provincie)
Ruurd Elzer-Bouw zeesluizen Delfzijl

Voor het vastleggen van de voorstelling koos Elzer dezelfde blikrichting als Altink, hoewel de eerste een hoger standpunt innam. Hierdoor biedt het werk van Elzer een breder perspectief en meer zicht op de bouwactiviteiten.Ruurd Elzer schilderde in 1956 samen met elf andere kunstenaars, waaronder ook zijn leermeester Jan Altink, de werkzaamheden aan het Eemskanaal en de zeesluizen nabij Delfzijl.

Schildertechnisch gezien zijn de verschillen tussen de doeken van beide kunstenaars groot.
Zo is Elzers verfbehandeling dun, verfijnd en lineair; die van Altink pasteus, grof en picturaal.
Het resultaat van het werkproces is terug te lezen in de textuur, de oppervlaktekwaliteit van het schilderij.
(Bron: Website van de provincie Groningen)

 

Een zittend Naakt – 1959
Ruurd Elzer-A seated nude-1959
(Bron www.artnet.com)

Een stilleven met flessen (1952-1959)
Ruurd Elzer-A still life with bottles-1952-59
(Bron www.artnet.com)

Een zonverlicht berglandschap
Ruurd Elzer-A sunlit mountainous landscape
(Bron www.artnet.com)

Westerwijdwerd
Ruurd_Elzer-Westerwijdwerd
(Bron www.artnet.com)

Stilleven met Zonnebloemen en schilders palet
Ruurd_Elzer-Stilleven met zonnebloemen en schilders palet
(Bron www.artnet.com)

Collage – 1982
Ruurd_Elzer-Collage-1982
(Bron www.artnet.com)

Europaweg
Ruurd Elzer-Europaweg
(Bron: Website www.cbkgroningen.nl/)

Landschap bij Groningen
Ruurd Elzer-Landschap bij Groningen
(Bron: Website www.cbkgroningen.nl/)

Steenformatie
Ruurd Elzer-Steenformatie
(Bron: www.artdunord.nl)

Euvelgrunne bij Groningen
Ruurd Elzer-Landschap bij Groningen

Koolzaadveld bij Bedum
RuurdElzer-Koolzaadveld bij Bedum

Kustvaart
Ruurd Elzer-Kustvaart

Eclogiet – 1976
Ruurd Elzer-Eclogiet-1976
(Bron: website ‘Kunsthandel-Peter ter Braak’)


Voorgenomen Huwelijk kaart
door H.N. Werkman (1882-1945)
Ruurd Elzer - Diet Koolman Trouwkaart 1942

Voor de aankondiging van het huwelijk van Diet Koolman en de kunstenaar Ruurd Elzer op 6 november 1942 maakte H.N. Werkman deze kaart, waarop hij de tekst combineerde met drie sjabloondruksels in geel, rood en blauw.