Names / Namen

NAMEN /NAMES
Hoofdvormen / Main formats

Name/Name: RUURD (man/male)

Schrijfvormen / Written Formats:

Rauwert Reerd Reeuwert Reevert Reiuwert Reort Reud Reuerd Reuert Reuijerdt Reuird Reur Reurd Reurdt Reurt Reuud Reuurt Reuwart Reuwer Reuwert Reverd Revert Rewer Ried Rieerd Rieert Rieirt Rieoerd Rieoert Rieort Rierd Riert Riet Rieuerd Rieuert Rieurd Rieurdt Rieurt Rieuurt Rieuwer Rieuwerd Rieuwert Rieuwrt Riewerd Riewert Rijuerdt Rioerd Rioerdt Rioert Riordt Riort Riroort Riuerd Riuerdt Riuert Riuird Riurd Riurdt Riurt Riuurd Riuurdt Riuurt Riuwert Riuwrdt Riuwrt Rjeurd Rjuurd Rode Roerd Roert Roet Roid Roits Roje Rood Roode Roord Roorde Roordt Roort Root Rourt Rouwert Ruaart Ruard Ruardi Ruardus Ruart Rued Rueerd Rueert Rueird Rueirt Ruer Ruerd Ruerdt Ruert Ruiart Ruid Ruidt Ruied Ruierd Ruierds Ruierdt Ruierdts Ruiert Ruiet Ruijerd Ruijert Ruijrd Ruijrt Ruird Ruirdt Ruirs Ruirt Ruit Ruiwert Rujerd Rur Rurd Rurde Rurt Ruud Ruuerd Ruuert Ruuet Ruuird Ruur Ruurd Ruurds Ruurdt Ruurt Ruuurt Ruuver Ruuverd Ruuwert Ruuyrdt Ruvert Ruwardus Ruwart Ruwer Ruwerd Ruwert Ruwerts Ruwrt Ruydt Ruyerd Ruyerdt Ruyert Ruyr Ruyrd Ruyrdt Ruyrt Ryeurd Ryeurdt Ryeurt Ryeuwert Ryoerdt Ryoert Ryort Ryuerd Ryuerdt Ryuert Ryurd Ryurdt Ryurt

Deze namen zijn allen afgeleiden van de naam RUURD
These names are all derived from the name RUURD

Naam/Name: RUURDJE (vrouw/female)

Schrijfvormen / Written Formats:

Reudtje Reuirtie Reurdie Reurdje Reurdtje Reurtje Reyerdtie Reyertje Riedt Rieoertje Rieoertke Rieurdje Rieurdke Rieurdtie Rieurdtje Rieurtie Rieurtje Rieuwertje Rieuwke Riewertje Rioerdtie Riuerdtje Riuerdtke Riuertke Riurdke Riurdtje Riurdtke Rjurtje Roerke Roert Roertke Roetke Rood Roodje Roordt Ruerdje Ruerdt Ruerdtie Ruerdtje Ruerk Ruertie Ruertien Ruertje Ruertke Ruertye Ruetje Ruidttje Ruier Ruierdtie Ruierdtje Ruierdtke Ruiert Ruiertie Ruiertien Ruiertje Ruietje Ruijerdtie Ruijrdtje Ruijrtje Ruird Ruirdje Ruirdke Ruirdtie Ruirdtje Ruirdtke Ruirke Ruirtie Ruirtje Ruirtke Ruitje Rurtie Rurtje Ruuertje Ruurdje Ruurdtie Ruurdtje Ruurtie Ruurtje Ruyertie Ruyertje Ruyrdtie Ruyrdtje Ruyrtie Ruyrtje Ryeurd Ryoerdtke Ryurdtke

Deze namen zijn allen afgeleiden van de naam RUURDJE
These names are all derived from the name RUURDJE

Bron / Source:
Tresoar Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Fries Historisch en Letterkundig Centrum / Frisian Historical and Litirature Centre