Grootvader / Grandfather Ruurd Visser ?

Een bezoekster refereerde naar haar grootvader genaamd Ruurd Visser. Omdat dit natuurlijk mijn aandacht trok (beheerder van deze site heet ook zo), wilde ik uitzoeken of er een relatie bestond naar mijn Visser-tak en die van haar grootvader. Ik kwam in haar afstamming ene Ruurd Herres Ruward tegen tegen, een dubbele Ruurd.
Voornaam in moderne stijl, achternaam in de oude stijl. Stamt mogelijk uit de napoleontische tijd, toen ene Ruward met zijn roepnaam als familienaam is opgenomen in het bevolkingsregister……

Grappig toeval…de Ruurd Visser uit de september vraag van Ruurd en Ruurd Herres Ruward uit deze bijdrage, stammen beiden uit Wymbritsaradeel….


A visitor referred to her grandfather named Ruurd Visser. Because this naturally caught my attention (the administrator of this site is also called that), I wanted to find out whether there was a relationship between my Visser branch and that of her grandfather. In her lineage I met one Ruurd Herres Ruward, a double Ruurd. Modern style first name, old style last name. Possibly dating from Napoleonic times, when a certain Ruward was included in the population register with his nickname as a family name……

Funny coincidence… the Ruurd Visser asked the September question from Ruurd and Ruurd Herres Ruward from this contribution, both come from Wymbritsaradeel….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.