Zelfde naamsgever / Same namesake?

Ruurd de Goede is vernoemd naar zijn Ruurd Visser, zijn overgrootvader van moeders zijde, en dacht dat hij en ik (de web beheerder) wel eens naar dezelfde Ruurd Visser vernoemd zouden

kunnen zijn. Heb ik natuurlijk nagetrokken, maar deze Ruurd Visser, geboren in Wymbritseradeel (Friesland) in 1846, heeft geen directe verbinding naar mijn Schiermonnikoogse voorouderlijke tak.


Ruurd de Goede is named after his Ruurd Visser, his maternal great-grandfather, and thought he and I (the web administrator) might be named after the same Ruurd Visser. Of course, I checked, but this Ruurd Visser, born in Wymbritseradeel (Friesland) in 1846, has no direct connection to my Schiermonnikoog ancestral branch.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.