Ruurd Visser @ Consafelogistics.nl – 2007

Consafe Logistics In de praktijk Hitachi_SattStore

HITACHI_SATTSTORE

European Parts Depot Hitachi Construction Machinery

Eind 2005 schakelde het European Parts Depot van Hitachi Construction Machinery (Europe) NV in Oosterhout – HCME – over van een ‘papieren’ magazijn besturing systeem op een geautomatiseerd systeem. Daartoe werd het WMS SattStore van Consafe Logistics aangeschaft. De daarbij behorende nieuwe – andere – manieren van taakinvulling bleken een behoorlijke impact te hebben op de medewerkers. Hun functievervulling veranderde! Toch overheerste zes maanden later – ondanks ook nog enige problemen rond de implementatie – tevredenheid bij het management.Hitachi Construction Machinery (Europe) bouwde reeds in 1980 zijn Europese onderdelencentrum in het Brabantse Oosterhout. In het jaar 2000 werd een nieuwe locatie betrokken, die vier jaar later vergroot werd. Het magazijn groeide namelijk van 3.400 m2 naar 7.600 m2! Die ruimtelijke groei werd veroorzaakt door de groei van het assortiment en de omzet, die behalve ruimte ook moderne opslagmiddelen vereiste.

“Onze omzet groeide in pakweg twee jaar tijd met zo’n veertig procent en groeit sindsdien nog steeds”, vertelt Warehouse Account Manager tevens Assistant Warehouse Manager van HCME, Martijn van Laarhoven. Maar die groei legde ook een probleem bloot. Het bleek namelijk dat de bestaande ‘papieren’ manier van informatiebeheer – het vastleggen van de artikelnummers van nieuw ontvangen onderdelen, het koppelen van de artikelgegevens aan opslaglocaties en het organiseren en besturen van het orderpicken – niet meer kon worden uitgevoerd.

“We hebben teveel artikelen gekregen – wel 56.000 verschillende artikelnummers – en niemand van onze medewerkers kan dergelijke aantallen uit zijn hoofd kennen. We moesten daarom overschakelen van handmatig registreren en besturen op een geautomatiseerd systeem”, verduidelijkt Manager Parts Logistics Ruurd Visser.

In het ‘groei jaar’ 2004 werd besloten een WMS te zoeken, dat alle taken met betrekking tot het lossen van de aangekomen goederen, het uitpakken ervan en de opslag (het toekennen van opslaglocaties en het aansturen van de intern transportmiddelen) alsmede de picking, het inpakken en tenslotte verzendgereed maken van de ladingen kon beheren en besturen. Na een uitgebreide marktverkenning werd besloten het WMS SattStore van Consafe Logistics aan te schaffen.

Het werkterrein

SattStore werd geïmplementeerd in de loop van 2005 en ging in oktober van dat jaar ‘live’. Het bestuurt de ontvangst van de uit Japan en andere landen afkomstige onderdelen voor de door HCME in Europa op de markt gebrachte machines en apparatuur. Het gaat daarbij om onderdelen voor grondverzetmachines, kranen, trekkende voertuigen en andere machines voor toepassing in met name de bouw. “We slaan ongeveer 30.000 onderdelen met kleine afmetingen op in bakken op legbordstellingen en er gaan circa 15.000 snellopers in de 11 meter hoge Kardex shuttle”, legt Van Laarhoven uit.

Grotere, zwaardere en niet tot de snellopers behorende onderdelen worden opgeslagen in het ‘medium parts storage’ segment. Dit is een smalle gangen magazijn, waarin een ‘man up’-hoogheffende orderpicker actief is voor zowel in- als uitslagbewegingen.

In het hoogbouwmagazijn – 18 meter onder de dakspanten – is een nieuw volautomatisch palletmagazijn neergezet van Daifuku. Dit bulkmagazijn telt 3.500 palletlocaties en wordt ‘bediend’ met twee automatische kranen. Deze SBA’s (stelling bedieningsapparatuur) brengen een pallet naar het werkstation voor pick-doeleinden en plaatsen na het wegnemen van de benodigde aantallen artikelen de pallet terug naar een (andere) opslaglocatie in de AS/RS.

Grote en zware onderdelen tenslotte worden opgeslagen in een ander stellingmagazijn. Het betreft vooral slowmovers, die daardoor wat verder van de picking- en expeditieruimte worden weggezet.

De verpakkingsafdeling – in feite orderpicking en expeditie samen – is in twee delen gesplitst. De ene behandelt spoedorders (overnight deliveries) en de ander de wat minder haast vragende beleveringen uit voorraad. Dagelijks verzendt HCME in Oosterhout ongeveer 300 pakketten aan afnemers in alle landen in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Rusland.

Hoewel de volledige capaciteit nog niet wordt benut, is het systeem momenteel meer dan geschikt om 55.000 itemhandelingen (inslag, picking, opslag, verzendgereed maken) te verwerken.

SattStore

Het WMS SattStore vervult een cruciale rol in deze activiteiten. “We wilden namelijk ondanks de enorm toegenomen aantallen artikelen toch flexibel kunnen blijven leveren met een hoge servicegraad ten opzichte van onze klanten”, vertelt Visser. Maar het gebruik van papieren inslag- en orderpickmiddelen bleek grenzen te hebben. Er dreigden vertragingen op te treden en in het ergste geval ook foute beleveringen.

“We leunden uiteraard nogal op de kennis van onze medewerkers, maar niemand kan alles weten”, knikt Van Laarhoven.Dus ontstond de behoefte aan een systeem dat zowel alle artikelnummers in de database heeft als alle opslaglocaties én de aanwezige hoeveelheden. Om daarmee zowel de inslag van nieuwe artikelen als de picking optimaal te kunnen aansturen. “Het WMS SattStore zorgt daar inderdaad voor en bestuurt ook bijvoorbeeld de Daifuku-kranen in het palletmagazijn”, verduidelijkt Van Laarhoven. Alleen de Kardex Shuttle wordt bestuurd met een eigen softwarepakket, waarvoor Consafe Logistics een interface leverde om communicatie met SattStore en dus aansluiting op het overige werk mogelijk te maken.

Het eindresultaat is onder meer een toegenomen effectiviteit in de werkzaamheden door een verhoogde voorraadbetrouwbaarheid. “Er zijn minder controles nodig en dus minder tellingen van de voorraad, wat erg veel tijd en de inzet van mensen uitspaart”, weet Visser inmiddels. Ook de administratieve afdelingen (verkoop, boekhouding, planning) krijgen sneller en ‘on line’ hun informatie. “Daardoor kan met dezelfde aantallen indirecte medewerkers meer werk worden verzet. Ze kunnen bijvoorbeeld meer gegevens sneller verwerken en dat levert bijvoorbeeld een verhoogde omzet”, zegt hij.

Maar de toepassing van het WMS leidde zoals gezegd in het magazijn tot een cultuuromslag. “De mensen moesten wennen aan de volstrekt andere manier van werken”, bevestigt Van Laarhoven. Het ging allemaal opeens ‘anders’, meer gestructureerd dan voorheen en bovendien werd ‘voorgeschreven’ hoeveel werk ze dagelijks collectief als groep moesten proberen te verzetten.

“De planning is namelijk veel strakker en dus wordt er meer van ze gevraagd. Bovendien is de eigen inbreng in de werkuitvoering, die zo typerend is voor papieren beheersystemen, vrijwel geheel verdwenen”.Nu immers wordt op een terminaldisplay aangegeven waar je als medewerker naar toe moet en wat je daar doen moet en ook geeft een barcodescanner aan of je het wel of niet goed doet. Dat is heel iets anders dan een complete orderlijst doorlezen en zelf bedenken waar je de inslaggoederen gaat neerzetten respectievelijk in welke volgorde je de pickorder gaat afwerken. Er blijven overigens wel vormen van eigen initiatief over, want elke medewerker is gevraagd actief mee te denken over de (nieuwe) werkwijze en eventuele verbeteringen van het systeem naar voren te brengen.

Problemen

Maar zoals gezegd leverde de implementatie van SattStore – naast de cultuuraanpassingen – ook andere (praktijk) problemen op voor met name het management. Zo bleek al snel dat de geboden trainingen van 4 uren onvoldoende waren om iedereen vertrouwd te maken met de nieuwe werkwijze. Dus moest er extra worden geïnvesteerd in tijd en begeleiding om de mensen ‘bij te scholen’. Bovendien bleek de software niet direct aan alle verwachtingen van HCME te voldoen. Het vroeg al met al nog een periode van 6 maanden om de nodige aanpassingen door te voeren. Met name waren er meer aanpassingen nodig aan de interfaces met onder andere de administratieve software dan vooraf was ingeschat.

“En ook werkte SattStore toch weer ‘anders’ dan wij gedacht hadden, waarna we Consafe Logistics vroegen om het WMS aan onze wensen aan te passen – en dus niet dat wij ons moesten voegen in de aanpak van de software – waar overigens op goede wijze uitvoering aan is gegeven door de leverancier”, aldus Visser. Hoewel…, “wij hebben natuurlijk ook bepaalde werkroutines aangepast aan de sturing die door het WMS er aan wordt gegeven”, vult Van Laarhoven aan.

In dat verband zijn beide managers het er over eens dat van de zijde van Consafe Logistics op een plezierige en coöperatieve wijze is samengewerkt om alle problemen op te lossen. Ook als dat betekende, dat er bij Consafe Logistics-zelf ruimte moest worden gevonden in de werkbelasting om de niet geheel voorziene extra taken bij HCME uit te voeren. “Wij hadden misschien wat meer problemen dan vooraf was gedacht en bij Consafe Logistics waren er op een bepaald moment wat minder mogelijkheden in termen van menskracht dan zij hadden verwacht”, denkt Visser.

Toch is hij – en dat geldt ook voor Van Laarhoven – tevreden over de wijze waarop door de WMS-leverancier is meegedacht en meegewerkt in het vinden van oplossingen en daarmee tevreden over de eindresultaten.

Want HCME kan dankzij de nieuwe opslag- en intern transportmiddelen en de wijze waarop SattStore alle activiteiten beheert, plant en aanstuurt, volledig aan de verwachtingen van de afnemers van het European Parts Depot voldoen. En dat is toch waar het om draait!2007-06-06

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.